Šalies policijos įstaigų veiklos eismo priežiūros srityje koordinavimas ir kontroliavimas

Formuojant Lietuvos policijos veiklos strategiją saugaus eismo priežiūros srityje ir ją įgyvendinant:

– Vykdomas strateginis ir taktinis apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų veiklos koordinavimas ir kontrolė saugaus eismo priežiūros srityje.

– Analizuojama ir vertinama eismo įvykių tyrimo praktika apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose, pagal kompetenciją teikiamos rekomendacijos, praktinė ir metodinė pagalba.

– Pagal kompetenciją vykdoma apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų eismo priežiūrą vykdančių policijos padalinių veiklos stebėsena ir patikrinimai, kitos vidaus kontrolės priemonės, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiami duomenys ir siūlymai dėl šios veiklos tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17