Eskortavimas, šalies vadovų bei kitų oficialių delegacijų lydėjimas

  • Policija (kelių policijos patruliai) eskortuoja ir užtikrina oficialaus svečio kortežo lydėjimą, riboja, esant būtinumui, draudžia eismą nustatytuose važiavimo maršrutuose, palaiko viešąją tvarką, užtikrina žmonių ir eismo saugumą.
  • Eskortavimas – veikla, kai ne mažiau kaip 5 eskortavimo motociklais užtikrinama iškilmingai lydimos transporto priemonės ir eismo saugumas, nestabdomas judėjimas.
  • Lydėjimas – veikla, kai transporto priemonėmis su specialiaisiais garso ir šviesos signalais užtikrinama lydimų transporto priemonių ir eismo saugumas, nestabdomas judėjimas.
  • Kortežas – transporto priemonių su specialiaisiais garso ir šviesos signalais lydima transporto priemonių kolona.
  • Kelių policija nuolat lydi Lietuvos Respublikos aukščiausius vadovus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-16