Atsakomybė už KET pažeidimus

VMI informacija: Informacija apie baudas už administracinius nusižengimus (AN)

Administracinių nusižengimų kodeksas (nuo 2019-04-01)

 

ANK str. - dalis

Pažeidimo esmė

Bauda

Teisės vair. atėmim. (mėn.)

Konfiskavimas

Kas nagrinėja bylą

414 - 1

Neeksploatuojamos ar negalimos ekspoatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose.

Įspėjimas

-

-

Policija, Savivaldybių admin.

 

414 - 2

Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas

140-300

-

Galimas konfiskavimas

Policija Savivaldybių admin.

415 - 1

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas

Vairuotojams 50-100

Fiz.asmuo atsakingas už sutartį

60-120

Jurid. atsakingas

už sutartį

120-240

-

-

Policija VSAT

415-2

Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, arba kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina,

 

 

 

30-40

-

-

Policija LTSA

VSAT

415-3

Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo).

 

 

60-120

Gali būti

skiriamas

nuo 1-3 mėn.

-

Policija

VSAT

415-4

Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.

 

30-50

-

Privalomas tech. priemonės

konfiskavimas

Policija

VSAT

415-5

Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).

 

240-340

Gali būti

skiriamas

nuo 6-12 mėn.

-

Policija

VSAT

415-6

Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis.

100-200

 

 

Policija

VSAT

415-7

ANK 415 straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai.

200-300

Privaloma skirti

1-3 mėn.

 

VSAT

 

416-1

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h

Žodinė

pastaba,

įspėjimas

-

-

Policija

VSAT

416-2

Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/h

12-30

-

-

Policija

VSAT

416-3

Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/h

30-90

-

-

Policija

VSAT

416-4

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h

120-170

Pradedant.,

3,5 t.,

9 vietos, motociklai privaloma

3-6 mėn

-

Policija

VSAT

416-5

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h

 

170-230

Pradedant., 3,5 t.,

9 vietos, motociklai privaloma

6-12 mėn.

-

Policija

VSAT

416-6

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h

450-550

be VP

450-700

Privaloma 1-6 mėn.

Pradedant., 3,5 t., 9 vietos, motociklai privaloma

12-18 mėn.

-

Policija

VSAT

417-1

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.

 

 

 

30-90

 

 

 

 

 

 

 

-

Policija

VSAT

417-2

Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.

30-90

-

-

Policija ir Saviv. admin.

VSAT

417-3

Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas

60-90

Gali būti skiriamas

1-3 mėn

-

Policija

VSAT

417-4

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles.

 

60-90

 

Gali būti skiriamas

1-6 mėn

 

 

-

Policija

VSAT

417-5

Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas.

60-90

-

-

Policija

417-6

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui.

90-140

 

Gali būti skiriamas

2-4 mėn

 

-

Policija

VSAT

417-7

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius

Žodinė pastaba,

10-12

-

-

Policija

VSAT

420-1

Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus

 

 

170-230

be VP

450-600

 

 

 

 

Privalomas

3-6 mėn.

-

Policija

VSAT

420-2

Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų.

450-550

be VP

750-1000

Privalomas

12-24 mėn.

-

Policija

VSAT

420-3

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens.

 

 

 

900-1200

Privalomas

 

 

24-36 mėn. arba

12-24 mėn.+

18-24 mėn.

antialkoholinis variklio užraktas

 

-

Policija

420-4

Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens.

 

 

1200-1500

 

Privalomas

36-60 mėn.

arba

24-48 mėn.+

18-24 mėn.

antialkoholinis variklio užraktas

-

Policija

421-1

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas.

 

 

 

 

180-280

 

 

 

Privalomas

2-6 mėn.

-

Policija

VSAT

422-1

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui.

90-140

-

-

Policija

VSAT

422-2

Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai.

 

 

150-300

-

-

Policija

VSAT

422-3

Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys  arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo.

Instruktor. ir šeimos narį mokantiems

 

150-300

 

Privalomas

11-13 mėn.

arba

6-12 mėn.+

6-12 mėn.

antialkoholinis variklio užraktas

 

-

Policija

VSAT

422-4

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės).

 

230-300

-

-

Policija

VSAT

422-5

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

 

800-1100

Privalomas

12-18 mėn.

arba

6-12 mėn.+

12-18 mėn.

antialkoholinis variklio užraktas

 

-

Policija

VSAT

423-1

Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą).

 

300-560

 

-

-

Policija

423-2

Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

150-300

be VP

600-850

Gali būti

12-24 mėn.

-

Policija

423-3

Neblaivių (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą).

 

1200-1500

 

 

Privalomas

36-60 mėn.

arba

24-48 mėn.+

18-24 mėn.

antialkoholinis variklio užraktas

Gali būti skiriamas konfiskavimas

Policija

424-1

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones

 

60-120

-

-

Policija

VSAT

424-2

Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones

 

300-450

-

-

Policija

VSAT

424-3

Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai,

 

 

450-700

-

-

Policija

VSAT

424-4

Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens.

 

 

1100-1500

-

Gali būti skiriamas a.m. konfiskavimas

Policija

426-1

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (750 Eur).

600-1100

be VP

850-2000

Gali būti skiriamas

12-36 mėn

Be VP gali būti

konfiskavimas

Policija,

be VP Teismas

426-2

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (>750 Eur).

1100-2000

be VP

2000-2600

Gali būti skiriamas

12-36 mėn

Be VP gali būti

konfiskavimas

Policija,

 

 

426-3

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles.

 

 

150-230

-

-

Policija

426-5

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

850-1200

be VP

1150-1450

Privalomas

36-60 mėn

Gali būti skiriamas a.m.

konfiskavimas

Policija

427

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę

 

 

1000-1500

be VP

1200-2000

Privalomas

36-60 mėn

Privalomas

konfiskavimas

 

 

 

Policija

428-1

Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo

 

 

 

20-40

-

-

 

 

 

Policija

VSAT

428-2

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti)

 

30-50

-

-

 

Policija

428-3

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas

 

40-60

-

-

Policija

428-4

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata

 

90-140

 

-

Policija

428-5

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo.

 

 

170-230

-

-

Policija

428-6

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius

Žodinė pastaba,

10-12

-

-

Policija

428-7

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys

80-150

-

-

Policija

428-8

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

150-200

-

 

Policija

429

Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti

atsakingiems asmenims

60-120

-

-

Policija ir VKTI

430

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims

atsakingiems asmenims

90-140

-

-

Policija

431-1

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

 

 

150-300

-

-

Policija

VSAT

431-2

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

 

440-600

-

-

Policija

VSAT

431-3

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas

Fiz.asmen.

3000-4300

Jurid. asmen.

4200-6000

-

-

Policija

432-1

Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

30-50

-

-

Policija

VSAT

432-2

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

60-90

Gali būti 1-2 mėn.

-

Policija

VSAT

433

Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

 

60-120

 

-

-

Policija

436-1

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius

Įspėjimas arba Jurid. asmen.

10-30

-

-

Policija, Muitinė, VSAT

436-2

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius

Įspėjimas vairuotojui arba Jurid. asmen.

10-30

-

-

Policija, Muitinė VSAT

436-3

Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę

Jurid. asmen. arba krovėjui

40-100

-

-

Policija, Muitinė VSAT

436-4

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų

Jurid. asmen. arba vairuotojui

40-100

-

-

 

 

 

 

Policija, Muitinė VSAT

436-5

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas)

Jurid. asmen.

40-100

-

-

 

 

 

Policija, Muitinė VSAT

436-6

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti

Jurid. asmen.

120-220

arba vairuotojui

60-120

 

-

-

 

 

Policija, Muitinė VSAT

436-7

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų

Jurid. asmen.

120-220

-

-

 

Policija, Muitinė VSAT

436-8

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų.

Jurid. asmen. 120-220

arba vairuotojui

60-120

-

-

Policija, Muitinė VSAT

436-9

Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas

Jurid. asmen.

300-600 arba vairuotojai

60-120

arba krovėjai

120-200

-

-

 

Policija, Muitinė VSAT

439-2

Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris

14-30

-

-

Policija, VSAT, LTSA, Saviv.admin.

450-1

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių

Jurid. asmen.

20-40

vairuotojui 10-14

-

-

Policija, Muitinė, VSAT, LTSA

450-2

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu

Vairuotojui

850-1500

-

-

Policija, Muitinė, VSAT, LTSA

450-3

Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

Vairuotojui

1400-3000

-

-

Policija

451-1

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo penkiolikos minučių iki trisdešimt minučių

10-14

-

-

Policija, LTSA

451-2

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet ne daugiau kaip viena valanda

30-50

-

-

Policija, LTSA

451-3

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda, bet ne daugiau kaip dviem valandomis

50-90

-

-

Policija, LTSA

451-4

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip trimis valandomis

90-140

-

-

Policija, LTSA

451-5

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis

140-220

-

-

Policija, LTSA

451-6

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis

220-300

-

-

Policija, LTSA

452-1

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos kasdienio arba kassavaitinio poilsi

14-30

-

-

Policija, LTSA

452-2

kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

30-50

-

-

Policija, LTSA

452-3

kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet ne daugiau kaip keturių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

50-90

-

-

Policija, LTSA

452-4

kai trūksta daugiau kaip keturių valandų, bet ne daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

150-200

-

-

Policija, LTSA

452-5

kai trūksta daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

200-300

-

-

Policija, LTSA

452-6

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

 

30-60

-

-

Policija, LTSA

 

453-1

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per vieną savaitę arba paeiliui einančias dvi savaites viršijimas ne daugiau kaip dviem valandomis

 

14-30

-

-

Policija, LTSA

453-2

daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis

30-50

-

-

Policija, LTSA

453-3

daugiau kaip keturiomis valandomis, bet ne daugiau kaip aštuoniomis valandomis

 

50-90

-

-

Policija, LTSA

453-4

viršijimas daugiau kaip aštuoniomis valandomis

90-140

-

-

Policija, LTSA

454-1

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant reikalavimų neatitinkančius tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant jų naudojimo tvarką

30-50 ir Jurid. asmen.

70-140

-

-

Policija, LTSA

454-2

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, valstybės, kurioje pradėjo ar baigė darbą, simbolio į vairuotojo kortelę neįrašymas

 

50-90

-

-

Policija, LTSA

454-3

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neįrengtą, neveikiantį, per nustatytą laikotarpį nesuremontuotą ar reikalavimų neatitinkantį tachografą

140-300 ir Jurid. asmen.

150-850

-

-

Policija, LTSA

454-4

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų iš vairuotojo kortelės ar jų dalies už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildytų ar ne pagal reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) privalomų ranka daryti įrašų ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) privalomų vairuotojo veiklos laikotarpių neįrašymas į vairuotojo kortelę ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės

 

 

140-300

-

-

Policija, LTSA

454-5

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti, arba naudojant įtakos tachografo veikimui turinčius prietaisus ar įrenginius

300-560 ir Jurid. asmen.

750-1450

-

-

Policija, LTSA

454-6

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių tachografo registracijos lapų, iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės perkeltų duomenų ir (ar) spausdintinių rodmenų klastojimas, vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę ar tachografo registracijos lapą, vairuotojo veiklos laikotarpiams patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), naudojamo blanko, kuris neatitinka realios vairuotojo veiklos ar yra neteisingai užpildytas, pateikimas

 

 

300-560 ir Jurid. asmen.

560-1200

-

-

Policija, LTSA

454-7

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų, negu nurodyta šiame straipsnyje ir 451, 452, 453 straipsniuose, vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai

 

14-30

-

-

Policija, Darbo inspekcija

455-1

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių turi būti perkelti skaitmeniniu tachografu užregistruoti duomenys, nesilaikymas

Jurid. asmen.

300-600

-

-

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455-2

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė šešis ar daugiau sunkių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų

Jurid. asmen.

300-650

-

-

 

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455-3

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė tris ar daugiau labai sunkių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų

Jurid. asmen.

600-900

-

-

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455-4

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė vieną ar daugiau sunkiausių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų

Jurid. asmen.

900-1200

-

-

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455-5

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų mobiliesiems kelių transporto darbuotojams Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse apraše nustatytos darbo ir poilsio laiko trukmės pažeidimas

Jurid. asmen.

600-900

-

-

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455-6

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo duomenų nepateikimas, kai keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežantiems vežėjams buvo pateiktas pakartotinis prašymas juos pateikti

Jurid. asmen.

1500-2000

-

-

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

456-1

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu

300-560 ir Jurid. asmen.

560-1200

-

-

Policija, LTSA

459-1

Krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse reikalavimų pažeidimas

60-100

Jurid. Asmen.

100-300

 

 

Policija

LTSA

459-4

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis, ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių faktiniai matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm

140-300

Jurid. Asmen.

300-570

-

-

Policija, Automobil. kelių direkcija, Muitinė, LTSA, Savivald. admin.

459-5

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis,

300-860 ir (ar) Jurid.

600-1150

-

-

Policija, Automobil. kelių direkcija, Muitinė, LTSA, Savivald. admin.

459-6

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis

900-2000 ir (ar) Jurid.

1150-3500

-

-

 

 

Policija

459-7

ANK 459 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

300-600

 

 

Policija, LTSA

459-8

Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas, kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių kelio apsaugos zonoje įrengimas nesuderinus su teisės aktuose nurodytomis institucijomis

300-560

 

 

Policija

459-9

Automobilių kelių, kelio statinių, įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas, kelio dangos užteršimas

300-560

 

 

Policija

LTSA

463-1

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

 

120-340

-

-

Policija, Muitinė, LTSA

463-2

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

 

120-340

-

-

Policija, Muitinė, LTSA

463-3

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

 

170-350

-

-

Policija, Muitinė, LTSA

463-4

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

350-750

-

-

Policija, Muitinė, LTSA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12