Rugsėjo paskutinis sekmadienis – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Data

2018 09 27

Įvertinimas
0
Sv Kristoforas.jpg

Rugsėjo 30-ąją, sekmadienį, Lietuvoje minėsime Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Ši diena skirta dar kartą visiems susimąstyti apie eismo saugumą, moralines ir dvasines vertybes, atsakyti sau į klausimą – ar tinkamai elgiamės kelyje?

Visų keliautojų globėjas – šventasis Kristoforas.

Rugsėjo paskutinį sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija plenarinio posėdžio, vykusio 2009 m. gegužės 26–28 d., metu.

Šį sekmadienį (rugsėjo 30 d.) daugelyje Lietuvos katalikų bažnyčių šv. Mišių metu bus meldžiamasi ir prašoma Dievo palaimos globoti visus keliaujančiuosius, policijos pareigūnai dalys atšvaitus, platins kitą prevencinę medžiagą saugaus eismo tematika.

Tą pačią dieną Vilniuje (Geležinkelio g. 6) vyks ir socialinė akcija „Kito kailyje – kito kelyje“, skirtoje visiems eismo dalyviams. Šiame renginyje dalyvaus Lietuvos žymūs žmonės, neabejingi eismo saugumui, tarp jų ir Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys, vyks diskusijos temomis „Dviratės transporto priemonės. Naujas miesto veidas ar maža problema?“ bei „Kultūra keliuose“.

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos minėjimas yra saugaus eismo projekto ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ sudėtinė dalis. Šio projekto tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį, ugdyti kultūrą kelyje, pilietiškumą, atsakomybę ir sąmoningumą krikščioniškų vertybių pagrindu, mažinti žūčių ir sužeistų žmonių skaičių eismo įvykiuose. Projektą, kuris vykdomas nuo 2010 m., inicijavo Susisiekimo ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Policija kviečia visus neabejingus savo ir kitų saugumui kelyje sekmadienį, rugsėjo 30-ąją, paminėti Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Pakantumas, supratimas, pagarba vienas kitam, Kelių eismo taisyklių laikymasis tikrai prisidės prie visų mūsų saugesnių kelionių. Tik bendromis pastangomis galime kurti saugią aplinką mums visiems.

Bažnyčios, kuriose rugsėjo 30-ąją, sekmadienį, bus minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena:

Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Kupiškio r.) (šv. Mišios – 14 val.).

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (šv. Mišios – 9 val. ir 11 val.).

Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 13 val.).

Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 12 val.).

Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (Marijampolės sav.) (šv. Mišios – 10 val.).

Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia (Marijampolės sav.) (šv. Mišios – 12 val.).

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia (šv. Mišios – 10 val. ir 12 val.).

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia (šv. Mišios – 12 val.).

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 11 val.).

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (šv. Mišios – 10 val. ir 12 val.).

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (šv. Mišios – 12 val.).

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 13.30 val.).

Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia (Šiaulių r.) (šv. Mišios – 12.30 val.).

Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia (Marijampolės sav.) (šv. Mišios – 12 val.).

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika (šv. Mišios – 12 val.).

Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapija (šv. Mišios – 12 val.).

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia (šv. Mišios – 11 val.).

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (šv. Mišios – 9 val. ir 11 val.).

Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia (Trakų r.) (šv. Mišios – 11 val.).

Palėvenėlės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia (Kupiškio r.) (šv. Mišios – 13 val.).

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra (šv. Mišios – 8 val., 9.15 val., 10.30 val., 12 val. ir 18 val.).

Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčia (Kazlų Rūdos sav.) (šv. Mišios – 10 val.).

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia (šv. Mišios – 9.30 val.).

Raguvėlės Šv. diakono Stepono bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 11.30 val.).

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (šv. Mišios – 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val.).

Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia (Marijampolės sav.) (šv. Mišios – 10 val.).

Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 12.30 val.).

Slavikų Šv. Onos bažnyčia (Šakių r.) (šv. Mišios – 10 val.).

Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 13 val.).

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 10 val.).

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (šv. Mišios – 9 val.).

Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (Prienų r.) (šv. Mišios – 12 val.).

Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia (šv. Mišios – 8.30 val. ir 9.30 val.).

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Traupio Šv. Onos bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 9 val.).

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia (Anykščių r.) (šv. Mišios – 10 val.).

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia (šv. Mišios – 9 val.).

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia (šv. Mišios – 11 val.).

Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia (Raseinių r.) (šv. Mišios – 12 val.).

Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (šv. Mišios – 8 val., 9.30 val., 10.30 val., 12 val., 14 val., 17 val. ir 18.30 val.).

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (šv. Mišios – 12 val.) (mišias aukos Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas).

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčia (šv. Mišios – 10 val. ir 12 val.).

Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (Trakų r.) (šv. Mišios – 13 val.).

Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (šv. Mišios – 10 val.).

Žilinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (Varėnos r.) (šv. Mišios – 9 val.).

Mišios vyks ir Alytaus, Pasvalio, Panevėžio rajonų bažnyčiose.

Saugus eismas ‒ saugi 100-mečio Lietuva.