Dalyvauta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL organizuotame susitikime

Data

2022 05 19

Įvertinimas
0
2022-05-19 LKPT, PD inf. Dalyv. ROADPOL susit. Kipre.jpg

Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai š. m. gegužės 2–5 d. dalyvavo Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) organizuotame susitikime.

Susitikimo metu vyko Operacijų grupės (angl. OPG) ir Tarybos darbo grupės pasitarimai.

Pasitarimų metu aptarti aktualiausi eismo saugumo užtikrinimo klausimai, pristatytos naujovės, pasidalyta gerąja praktika, sukaupta patirtimi. Čekijos Respublikos kelių policijos pareigūnai pristatė šalyje vykdomą prevencinę kampaniją, skirtą saugos diržų ir šalmų naudojimui, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokių ilgalaikių tikslų siekiama.

Taip pat buvo aptarti ir įvertinti 2021 metais vykdytų policinių prevencinių priemonių rezultatai, šalių aktyvumas. Technologijų grupės (angl. TechWG) atstovai pristatė šiais metais Italijoje organizuotą seminarą ir mokymus policijos darbuotojams.

Vykusioje spaudos konferencijoje ROADPOL prezidentas Volker Orben pristatė š. m. rugsėjo 16–22 d. ROADPOL inicijuojamas Saugaus eismo dienas (angl. ROADPOL Safety Days), kurių metu visi eismo dalyviai raginami pasirašyti pasižadėjimą dėl saugaus elgesio kelyje. Visos šalys narės paragintos aktyviai dalyvauti į šią kampaniją įtraukiant ir kitas institucijas, besirūpinančias eismo saugumu.