Esi pradedantysis vairuotojas ir pažeidei KET? Tu turi tai žinoti

Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B, B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų 

● Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po 2 metų nuo jo išdavimo dienos turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nuo pradedantiesiems vairuotojams išduodamo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn).

● Vairuotojas, kuris, būdamas pradedantysis vairuotojas, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos. Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą privaloma baigti per vienus metus nuo paskirtos bausmės atlikimo.
Pastaba. Šios nuostatos netaikomos pradedantiesiems vairuotojams, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 2019 m. balandžio 1 d.


● Vairuotojas, kuris, būdamas pradedantysis vairuotojas, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), ir per Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatytus terminus nebaigė papildomo vairuotojų mokymo, praranda teisę vairuoti transporto priemones. Šiuo atveju vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jis turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pastaba. Šios nuostatos netaikomos pradedantiesiems vairuotojams, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 2019 m. balandžio 1 d.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas VIII-2043 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (lrs.lt) 

Papildomas vairuotojų mokymas privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisyklių reikalavimą (reikalavimus), susijusį (susijusius) su:
– vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymu;
– lenkimo taisyklių pažeidimu (-ais);
– draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nevykdymu;
– eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
– įspėjamųjų signalų nenaudojimu nustatyta tvarka;
– važiavimo per sankryžas tvarkos nesilaikymu; 
– vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais; 
– nustatyto važiavimo greičio viršijimu; 
– transporto priemonių vairavimu esant neblaiviam (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės).
Taip pat – sukėlusiems eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio (-ių) sveikata.

Papildomai mokytis galima bet kurioje mokymo įstaigoje (vairavimo mokykloje), kuriai suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą: Kelių transportas | Lietuvos transporto saugos administracija (lrv.lt) 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-02