Kodėl reikalingas atšvaitas?

Eismo įvykių informacinės sistemos duomenimis, 2021 metais Lietuvoje užregistruota 2863 eismo įvykiai. Žuvo 146 žmonės, 3 283 sužeisti. Palyginti su 2020 metais, žmonių žuvo 30 (arba 17 proc.) mažiau, sužeista žmonių 109 (arba 3,4 proc.) daugiau, eismo įvykių – 62 (arba 2,2 proc.) daugiau. Pažymėtina, kad žuvusiųjų skaičius – mažiausias nuo 1990 metų.

 • Tarp žuvusiųjų – 110 vyrų ir 36 moterys. 
 • Žuvo:
  • 27 pėstieji (25, arba 48,1 proc., mažiau negu 2020 metais) – jie sudarė 18,5 proc. visų žuvusių žmonių. Pažymėtina, kad net 15 pėsčiųjų (arba 55,6 proc.) žuvo tamsiuoju paros metu. 
  • Užregistruota 316 eismo įvykių (28, arba 9,7 proc. daugiau negu 2020 metais), kai pėstieji nukentėjo pėsčiųjų perėjose: 10 pėsčiųjų žuvo ir 315 buvo sužeisti.
  • 70 vairuotojų (1, arba 1,41 proc. mažiau negu 2020 metais) – jie sudarė 48,63 proc. žuvusių žmonių, tarp jų – 10 motociklų vairuotojų (7, arba 41,2 proc., mažiau negu 2020 metais);
  • 37 keleiviai (1, arba 2,7 proc., daugiau negu 2020 metais) – jie sudarė 25,3 proc. žuvusiųjų;
  • 11 dviračių vairuotojų (4, arba 26,7 proc., mažiau negu 2020 metais) – jie sudarė 7,5 proc. žuvusiųjų. 8, arba 72,7 proc., šių eismo dalyvių žuvo šviesiuoju paros metu.
  • 1 mopedo vairuotojas (kaip ir 2020 metais).
 • Sužeisti: 847 keleiviai, 1 309 vairuotojai, 636 pėstieji, 415 dviratininkų, 235 motociklų vairuotojai, 63 mopedų vairuotojai, 23 motociklų keleiviai ir 15 mopedų keleivių.
  • Dėl pėsčiųjų kaltės užregistruoti 128 eismo įvykiai (33 įvykiais, arba 20,5 proc., mažiau negu 2020 metais), tai sudarė 4,47 proc. visų eismo įvykių. Žuvo 11 žmonių (14, arba 56 proc., mažiau nei 2020 metais) ir 129 sužeisti (14, arba 9,8 proc., mažiau negu 2020 metais). Dėl neblaivių šių eismo dalyvių kaltės – 29 eismo įvykiai: žuvo 3, sužeisti 28.
  • Dėl dviračių vairuotojų kaltės – 250 eismo įvykių (71, arba 39,7 proc., daugiau negu 2020 metais). Žuvo 7 žmonės (2, arba 22,2 proc. mažiau negu 2020 metais), 259 sužeisti (83, arba 47,2 proc., daugiau negu 2020 metais). Dėl neblaivių šių eismo dalyvių kaltės – 39 eismo įvykiai: žuvo 2 (2 daugiau), sužeisti 38 (6, arba 18,8 proc., daugiau negu 2020 metais).
Vis dar dauguma pėsčiųjų, eidami keliu tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui, neapšviestuose keliuose) neturi prie drabužių prisisegę atšvaito, nesineša žibinto ar kito šviesą atspindinčio daikto, nevilki ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais.

Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus. Tai pavojinga situacija – pėsčiasis gali būti ne tik kliudytas, sužeistas, jis gali patirti ir mirtinas traumas. Dar pavojingesnė situacija, kai transporto priemonės kelyje prasilenkia: vairuotojai, trumpam apakinti žibintų šviesų, gali nepastebėti priekyje esančių kliūčių, taip pat einančių pėsčiųjų ar važiuojančių dviračiu ir juos kliudyti.

Su atšvaitu (žibintu) einantį ar dviračiu (vežimu) važiuojantį žmogų, vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis kartus didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad vairuotojas sulėtintų važiavimo greitį, saugiai prasilenktų su pėsčiuoju (dviračio vairuotoju, vadeliotoju), esant būtinumui – sustotų.

Kaip naudoti atšvaitą?

 • Atšvaitą prie drabužių reikia pritvirtinti taip, kad jis būtų matomas kitiems eismo dalyviams.
 • Pakabinamą atšvaitą, pervertą virvele ar grandinėle, prisegame prie drabužių (pvz., kišenės), dešinėje pusėje, kad jis švytuotų žmogaus kelių aukštyje.
 • Atšvaitą-juostelę lengvai uždedame ant drabužių rankovės (truputį aukščiau rankos riešo) ar kojos blauzdos srityje.
 • Atšvaito paviršiaus plotas turi būti pakankamai didelis, kad transporto priemonės žibintų šviesos galėtų jį apšviesti.
Tai svarbu:

Jei turite tik vieną atšvaitą, jį pritvirtinkite (prisisekite) prie drabužių dešinėje pusėje.

Tamsoje ar esant blogam matomumui, palyginti su šviesiuoju paros metu, pėsčiajam, dviračio vairuotojui, vadeliotojui tikimybė patekti į eismo įvykį padidėja keletą kartų. Be to, nelaimės atveju padariniai būna daug skaudesni.

Kelių eismo taisyklės primena:

 • Vairuotojams: Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
 • Pėstiesiems: Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu. Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.
 • Dviračių vairuotojams: Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.
 • Vadeliotojams: Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, gale – raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogių gabaritus. Vadeliojant, varant gyvulius ar paukščius keliais tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, kairėje vežimo, rogių, gyvulių ar paukščių voros pusėje turi degti žibintai: priekyje baltos, o gale raudonos šviesos. Jeigu nurodytų žibintų pritvirtinti negalima, juos kairėje gyvulių ar paukščių pusėje turi nešti varovai. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas, raitelis privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. 
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė už važiuojamosios kelio dalies perėjimą arba ėjimą ja ten, kur draudžiama, nepaklusimą eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymą, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymą. Tokie veiksmai užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų, eismo įvykio atveju bauda gali siekti 230 eurų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-18