Kiek procentų galima tamsinti transporto priemonės langus? Jei mano transporto priemonė registruota užsienio šalyje, kurioje leidžiamas mažesnis šviesos laidumas, ar su tokia transporto priemone galiu dalyvauti viešajame eisme?

Pagal Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008-08-02 įsakymu Nr. 88-3550 ,,Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“, 3.2.4 papunktį transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180 laipsnių vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 70 proc. priekinio stiklo ir 70 proc. priekinių šoninių ir priekinių durų stiklų. 

Jei transporto priemonės stiklų šviesos laidumas neatitinka šių reikalavimų, transporto priemonės vairuotojui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio 2 dalį (skiriama bauda nuo 30 iki 40 eurų).

Atkreipiame dėmesį, kad kitoje užsienio valstybėje galiojantys įstatymai negalioja Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus bendrus Europos Sąjungos teisės aktus, kurie perkeliami į kiekvienos šalies vidaus teisinę sistemą, jei tai privaloma visoms Europos Sąjungos šalims), todėl dalyvaujant viešajame eisme Lietuvoje privaloma laikytis galiojančių Kelių eismo taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18