Ar galiu vairuoti automobilį su vairu dešinėje pusėje?

Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, išskyrus:
a) tas, kurios buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d.;
b) kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti;
c) pripažintos istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis;
d) turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas. Šios transporto priemonės taip pat privalo turėti šias eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius. Keleivius vežančių autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys privalo būti dešinėje pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, privalo tam numatytose vietose turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo kampo ar (ir) artimo vaizdo veidrodžius.

Jeigu nustatoma, kad vairuoja ilgiau nei 90 d. per metus, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio 6 dalyje nustatyta atsakomybė (bauda vairuotojui nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų), o pakartotinai nusižengus, atsakomybė nustatyta 415 straipnio 7 dalyje (užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų).

Šis draudimas netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) Lietuvos Respublikoje esančioms užsienio valstybėje registruotoms motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18