Techninė apžiūra panaikinama ir motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos neatitinka techninių reikalavimų, kai

• neveikia pagrindinis stabdys; 
• neveikia motorinės transporto priemonės vairo mechanizmas; 
• netvarkingas motorinės transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas; 
• lyjant, sningant arba esant rūkui motorinės transporto priemonės vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas; 
• tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos) motorinės transporto priemonės priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam motorinės transporto priemonės arba jos priekabos galiniam gabarito žibintui, neveikia avarinė šviesos signalizacija arba motorinės transporto priemonės arba jos priekabos gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo; 
• motorinės transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180° vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc. (priekinio stiklo) ir 70 proc. (priekinių šoninių ir priekinių durų stiklų); 
• nuo lapkričio 11 d. iki kovo 31 d. motorinės transporto priemonės, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir (arba) jos priekaba (jei priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojama su padangomis, kurios neskirtos važiuoti žiemą (nepažymėtos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“), motorinė transporto priemonė arba jos priekaba nuo balandžio 11 d. iki spalio 31 d. eksploatuojama su dygliuotomis padangomis arba motorinės transporto priemonės arba jos priekabos protektoriaus rašto gylis mažesnis, nei nustatytas; 
• motorinėje transporto priemonėje nėra priekinio artimosios šviesos žibinto ir (arba) priekinio tolimosios šviesos žibinto ir (arba) jos priekaboje nėra galinio gabarito žibinto, stabdymo žibinto ir (arba) posūkio rodiklio žibinto, arba žibinte panaudotas motorinės transporto priemonės ir (arba) jos priekabos gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis; 
• stovinčios motorinės transporto priemonės su dirbančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinius dydžius; 
• motorinėje transporto priemonėje nėra buferio ir (arba) nėra dujų išmetimo sistemos, ir (arba) dujų išmetimo sistemoje trūksta sudėtinių dalių, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse nėra šoninės apsaugos ir (arba) galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone; 
• iš motorinės transporto priemonės ant žemės laša (per vieną minutę nulaša bent vienas lašas) arba teka alyva, degalai arba kiti eksploataciniai skysčiai, dėl kurių daroma žala, išskyrus langų plovimo skysčio nuotėkį, kai purškiamas langų plovimo skystis; 
• motorinė transporto priemonė, išskyrus išimtis, kuri pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, neatitinka specialiųjų reikalavimų, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18