Per kiek laiko pradedantysis vairuotojas turi baigti papildomus vairuotojų mokymus?

Pradedantysis vairuotojas turi išklausyti papildomus vairuotojų mokymus per 1 metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos arba nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos (ši nuostata netaikoma asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 2019-04-01).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18