Ar galiu į automobilį įsidėti LED žibintus?

Lietuvos Respublikos eisme automobilių keliais dalyvaujančios ir privalomajai techninei apžiūrai teikiamos motorinės transporto priemonės ir jų priekabos turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. Reikalavimuose nustatytos techninėje apžiūroje tikrinamos pozicijos, tikrinimo būdai, trūkumai ir jų įvertinimo kriterijai.

Perdirbtoms transporto priemonėms taip pat taikomi minėti reikalavimai, joms turi būti atlikta perdirbimo ekspertizė ir užregistruoti pasikeitę duomenys.

Nuoroda į įsakymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.677E0A63A536/sLHBzKMjQo

LED lemputės (jeigu jos įrengtos gamintojo) gali būti transporto priemonėje, todėl kilus klausimų dėl transporto priemonėje įrengtų LED lempučių atitikties minėtiems reikalavimams, turite kreiptis į gamintojo atstovus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18