Ar galima mokytis vairuoti su šeimos nariu?

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.                                                                                                      

Šeimos narys, siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę ir nusprendęs praktinio vairavimo įgūdžių įgyti ir (ar) juos tobulinti su šeimos vairavimo instruktoriumi, turi būti ne jaunesnis kaip 17 metų ir atitikti vieną iš šių sąlygų:
1. yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“; arba
2. turi teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę.

Mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą B kategorijos teorijos žinių egzaminą; arba
2. galiojantį vairuotojo pažymėjimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje, ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) ar jos kopiją arba elektroninės pažymos išrašą, patvirtinantį, kad mokinio sveikatos būklė yra tinkama vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Šeimos vairavimo instruktorius, kuris turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą, o mokymo metu su savimi turėti:

• transporto priemonės registracijos dokumentą (jeigu transporto priemonė nepriklauso šeimos instruktoriui);
• galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvoje);
• privalomosios techninės apžiūros dokumentą ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (jei transporto priemonė neregistruota Lietuvoje);
• dokumentus, kurie patvirtina, kad mokinys ir šeimos vairavimo instruktorius yra šeimos nariai.

Reikalavimai mokymams naudojamai B kategorijos transporto priemonei:
• priekis ir galas turi būti paženklinti aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“;
• stovėjimo valdymo svirtis turi būti įrengta tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

Šeimos narių mokymo reikalavimai netaikomi asmenims (šeimos nariams), kuriems yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.

Ne, negali. Remiantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, šeimos nariais laikomi tik sutuoktiniai.

Galite, jei yra pasibaigęs teisės vairuoti atėmimo terminas ir atitinkate kitus šeimos nario mokymui keliamus reikalavimus, vienas iš jų - būti išlaikius Regitroje teorijos egzaminą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18