Nesutinku su nutarimu administracinio nusižengimo byloje. Ką turėčiau daryti?

Nutarimus administracinių nusižengimų bylose, išnagrinėtose ne teismo tvarka, per šį nutarimą priėmusią instituciją galima apskųsti apylinkės teismui per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos arba institucijai, priėmusiai nutarimą. 

Skundą dėl Lietuvos policijos priimtų nutarimų galima pateikti:                                                                                                                                   

• tinklapyje https://www.epolicija.lt/ (pasirinkite „Paslaugos“ – „Administraciniai nusižengimai“ – „Skundas administracinio nusižengimo byloje“).

• tinklapyje https://epilietis.lrv.lt/ – asmens tapatybės identifikacijai pakanka el. bankininkystės prisijungimų.       
                                                                   
• el. paštu [email protected]. Skundas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Suformuoti tokį dokumentą be papildomos programinės įrangos galite VĮ Registrų centro tinklapyje https://www.gosign.lt.

Skunde turi būti nurodyta:

• apylinkės teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas;
• administracinio nusižengimo byla, dėl kurios paduodamas skundas;
• skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje (jo dalies) esmė;
• nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo pagrindai ir motyvai;
• Jūsų skundo pagrindus ir motyvus pagrindžiantys dokumentai (jei tokius turite);
• skundą paduodančio asmens prašymai, įskaitant asmens pageidavimą siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis paduodamame skunde turi būti nurodytas skundą paduodančio asmens ar jo atstovo elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, praleidus apskundimo terminą, skundą galima pateikti, tačiau būtina kartu pridėti pagrįstą prašymą dėl apskundimo termino atnaujinimo. Jei apylinkės teismas priims sprendimą terminą atnaujinti, Jūsų pateiktas skundas bus nagrinėjamas.

Apskundimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 621‒626 straipsniuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18