Kokiu būdu gausiu pranešimą apie nuobaudą?

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 573 str. 1 d., šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims siunčiami:

    • elektronine siunta per E. pristatymo dėžutę (jei ji yra aktyvioji) arba registruotu laišku;
    • elektroniniu paštu. 

Procesiniai dokumentai siunčiami iš Administracinių nusižengimų registro per E. pristatymo sistemą arba el. paštu. Taip pat yra ir kiti procesinių dokumentų pristatymo būdai, kurie nurodyti Administracinių nusižengimų kodekso 573 str. 1 d. 
 

Informacija siunčiama tuo elektroniniu paštu, kurį asmenys yra nurodę valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti.

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ (toliau ‒ Taisyklės), 11 punkte nustatyta, kad elektroninio pristatymo dėžutė fiziniam asmeniui sukuriama, kai jis prisijungia prie informacinės sistemos ir patvirtina, kad sutinka, jog jam būtų sukurta elektroninio pristatymo dėžutė ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri pagal Informacinės sistemos nuostatus yra asmens duomenų valdytoja, jo asmens duomenis tvarkytų paslaugų teikimo tikslais Reglamento (ES) 2016/679, Informacinės sistemos nuostatų ir Taisyklių nustatyta tvarka.

• į asmens oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą;                                                                                                                        
• į asmens darbovietę arba mokymo įstaigą;
• į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu asmuo yra registruotas kaip bedarbis.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18