Jeigu teisę vairuoti praradote iki 2017 m. turite kreiptis į policijos įstaigą, kuri priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje (jei paimtas vairuotojo pažymėjimas negaliojantis –  galite į į bet kurią kelių policijos įstaigą). 

Pirma,  siekdami susigrąžinti teisę vairuoti, turite pateikti prašymą sugrąžinti teisę vairuoti ir papildomus dokumentus.         

Prašymą grąžinti teisę vairuoti (kartu su papildomais dokumentais, žr. Dokumentų sąrašas) galima pateikti: 

tinklapyje https://epilietis.lrv.lt/ (čia asmens tapatybės identifikacijai pakanka el. bankininkystės prisijungimų);

el. paštu [email protected].
      
Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Suformuoti tokį dokumentą be papildomos programinės įrangos galite VĮ Registrų centro tinklapyje https://www.gosign.lt.
Jei neturite tokios galimybės, el. paštu galite atsiųsti pasirašytą prašymą, kartu pateikti savo asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją. 

atvykus į bet kurį policijos komisariatą.

Prašymas turi būti adresuotas tai policijos įstaigai, kuri priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje.  

1) galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2) vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)
(Kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės ar elgesio asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių medicininė pažyma turi būti išduota vėliau nei padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės);
3) sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, išduotas pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs);
4) pažyma apie baigtus papildomus vairuotojų mokymus (pateikti neprivaloma tik tuo atveju, jei teisė vairuoti atimta dėl sveikatos būklės ar elgesio);
5) asmuo turi būti išlaikęs vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „Regitra“ (jeigu teisė vairuoti buvo atimta metams ar ilgiau).                                                                                                                
Antra, kai policijos įstaigoje bus grąžinta teisė vairuoti (jei vairuotojo pažymėjimas teisės vairuoti atėmimo metu nustojo galioti ir buvo perduotas VĮ „Regitra“ sunaikinti) Jūs turėsite kreiptis į VĮ Regitra dėl naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimo.

Jeigu teisė vairuoti buvo atimta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau, dėl teisės vairuoti sugrąžinimo  turite kreiptis į VĮ „Regitra“. 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18