Ar paskirtą baudą galima mokėti dalimis?

Administracinių nusižengimų kodeksas nenumato galimybės atidėti ar išdėstyti per atitinkamą laikotarpį administraciniu nurodymu siūlomos baudos mokėjimą.  

Jei dalyvausite bylos nagrinėjime (nesutinkate su nusižengimu ir neįvykdėte administracinio nurodymo arba buvote gavęs tik administracinio nusižengimo protokolą su nurodyta nagrinėjimo data), baudos mokėjimas dalimis galimas bylos nagrinėjimo metu. Tokią galimybę įvertina bylą nagrinėjantis pareigūnas, gavęs Jūsų prašymą.


Jei bylos nagrinėjime nedalyvavote ir baudos dydis jau yra nustatytas (priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje), prašymas dėl baudos mokėjimo dalimis yra teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18