Ar gali įmonės atstovas susipažinti su administracinės bylos medžiaga, pavyzdžiui pamatyti vaizdinę medžiagą, siekiant identifikuoti vairuojantį asmenį?

Vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso 577 straipsniu, su administracinės bylos medžiaga gali susipažinti tik administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, todėl įmonės atstovui tokia informacija nėra teikiama.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnyje nustatyti reikalavimai transporto priemonių savininkams ar valdytojams numato, kad transporto priemonės savininkas ar valdytojas rūpinasi ir atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę bei siekdamas išaiškinti teisės pažeidimą, tikrinančio pareigūno reikalavimu juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo privalo šiam pareigūnui nurodyti Administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnyje nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, nepateikę nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą  Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18