Per kokį terminą yra peržiūrimas pateiktas skundas Elektroninių paslaugų portalu?

Gautas skundas yra apdorojamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Informacija apie priimtą ar atmestą skundą asmuo gali matyti, prisijungęs prie Elektroninių paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt, asmeninėje paskyroje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18