Kodėl negaliu pateikti skundo dėl nustatyto administracinio nusižengimo (prie pažeidimo nėra veiksmo „skundo teikimas“)?

Surašytas tik administracinio nusižengimo protokolas su arba be administraciniu nurodymu. Skundo pateikti negalite, nes konkrečioje administracinio nusižengimo byloje dar nepriimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje. Bauda gali būti paskirta ir administraciniu nurodymu, kuris įrašomas į administracinio nusižengimo protokolą. Paaiškinimą dėl administracinio nusižengimo turite teisę teikti tyrimą atliekančiais įstaigai.

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 str. 4 d. administracinis nurodymas yra neskundžiamas, o asmeniui administracinio nusižengimo protokole nustatytu laiku sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas yra įvykdytas. Įvykdytas administracinis nurodymas gali būti panaikintas tik atnaujinus administracinio nusižengimo bylą paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurios pareigūnui, institucijai ar teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nutarimą ar nutartį arba surašant administracinį nurodymą ir kurios vienos ar kartu su pirmiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį administracinį nusižengimą negu tas, už kurį jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, taip pat kurios įrodo, kad administracinėn atsakomybėn nepatrauktas asmuo yra kaltas.

Nutarimas administracinio nusižengimo byloje jau yra apskųstas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18