Kodėl elektroninių paslaugų portalas naudingas asmenims?

1. Asmuo per Elektroninių paslaugų portalą gali gauti informaciją apie:

1.1. visus savo administracinius nusižengimus, ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.2. visus administracinius nusižengimus, kuriuose jis yra pripažintas nukentėjusiuoju, ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.3.  apie nepilnamečių vaikų padarytus administracinius nusižengimus ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną);

1.4. apie administracinius nusižengimus, kuriose asmens nepilnamečiai vaikai pripažinti nukentėjusiuoju ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.5. visus administracinius nusižengimus, padarytus su asmeniui priklausančia transporto priemone ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną).

2. Be to, asmuo, užpildęs Elektroninių paslaugų portale esančias formas, gali pranešti apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jam priklausančias transporto priemones, teikti paaiškinimus ir skundus administracinių nusižengimų bylose.

3. Per Elektroninių paslaugų portalą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais galima pateikti skundą dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje bei gauti informaciją apie priimtus sprendimus, išnagrinėjus skundą.

4. Atnaujintas Elektroninių paslaugų portalas yra integruotas su Administracinių nusižengimų registru, todėl užtikrinamas greitas ir saugus duomenų perdavimas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančioms institucijoms.

5. Elektroninių paslaugų portalas užtikrina paprastą ir greitą informacijos, viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą  24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18