Kaip juridinio asmens vadovui įgalioti atsakingą asmenį tvarkyti duomenis dėl juridiniam asmeniui priklausančių transporto priemonių?

Juridinių asmenų įgalioti asmenys gali pateikti duomenis apie  transporto priemonės valdytoją, kai juridinio asmens vadovas suteiks teisę šiems asmenims naudotis Elektroninių paslaugų portalu. Žemiau pateikiama instrukcija, kaip įmonės vadovas gali suteikti teises įgaliotiems asmenims.

1. Prisijungti prie portalo https://epaslaugos.ird.lt  kaip juridiniam asmeniui ir meniu pasirinkti punktą "Įgaliojimai".

2. Paspausti "Pildyti naują įgaliojimą", užpildyti formos laukus ir paspausti "Patvirtinti".

Svarbu:
1. "Galiojimo data" - nurodo iki kada suteikiamas įgaliojimas. Įgaliojimo trukmė negali būti daugiau nei 1 metai.
2. Pažymėti varnelę prie "Teikti TP vairuotojus" ir "Skundai" (pagal poreikį).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18