Svarbi informacija

VMI informacija: apie baudų mokėjimą už KET

Administracinių nusižengimų kodeksas (nuo 2017-01-01)

ANK str. ir dalis Pažeidimo esmė Bauda (Eur) Teisės vair. atėmim. (mėn.) Transporto priemonės konfiskavimas Kas nagrinėja bylą
414 str. 1 d. Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti 70,00 – 140,00 Policija, savivaldyb. admin.
414 str. 2 d. Pakartotinis neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas 140,00 – 300,00 Galimas konfiskavimas Teismas
415 str. 1 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas Vairuotojams: 50,00 – 100,00
Fiz. asm., atsakingam už sutartį: 60,00 – 120,00
Jurid. asm., atsakingam už sutartį: 120,00– 240,00
Policija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM (toliau – VSAT)
415 str. 2 d. Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina 30,00 – 40,00 Policija ir Valstybinė kelių transporto inspkecija prie SM (toliau – VKTI)
415 str. 3 d. Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo) 60,00 – 120,00 Gali būti skiriamas nuo 1–3 mėn. Policija
415 str. 4 d. Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo 30,00 – 50,00 Privalomas tech. priemonės konfiskavimas Policija
415 str. 5 d. Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu). 240,00 – 340,00 Gali būti skiriamas nuo 6–12 mėn. Policija
416 str. 1 d.

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val.

Žodinė pastaba, įspėjimas Policija
416 str. 2d. Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/val. iki 20 km/val. 12,00 – 30,00 Policija
416 str. 3 d. Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/val. iki 30 km/val. 30,00 – 90,00 Policija
416 str. 4 d. Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/val. iki 40 km/val. 120,00 – 170,00 Pradedant., 3,5 t, 9 vietos, motociklai privalomas 3–6 mėn. Policija
416 str. 5 d. Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/val. iki 50 km/val. 170,00 – 230,00 Pradedant., 3,5 t, 9 vietos, motociklai privalomas 6–12 mėn. Policija
416 str. 6 d. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. 450,00 – 550,00
Be vairuot. pažymėj.: 450,00 – 700,00
Privalomas 1–6 mėn.
Pradedant., 3,5 t, 9 vietos, motociklai privalomas
12–18 mėn.
Policija
417 str. 1 d. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas 30,00 – 90,00
Maršrut.tr. pr. vairuotojui: 120,00 – 170,00
Gali būti skiriamas 1–3 mėn. vairuotojams, vežantiems keleivius vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais Policija, dėl maršrut. tr. pr. vairuotojo – policija ir VSAT
417 str. 2 d. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas 30,00 – 90,00 Policija ir savivaldyb. admin.
417 str. 3 d. Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas 60,00 – 90,00 Policija
417 str. 4 d. Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles 60,00 – 90,00
Maršrut. tr. pr. vairuotojui: 120,00 – 170,00
Gali būti skiriamas: 1–6 mėn.
Maršrut. tr. pr. vairuotojui: 1–3 mėn.
Policija, dėl maršrut. tr. pr. vairuotojo – policija ir VSAT
417 str. 5 d. Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas. 60,00 – 90,00 Policija
417 str. 6 d. Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui 90,00 – 140,00
Maršrut. tr. pr. vairuotojui: 120,00 – 170,00
Gali būti skiriamas 2–4 mėn.
Maršrut. tr. pr. vairuotojui: 1–3 mėn.
Policija, dėl maršrut. tr. pr. vairuotojo – policija ir VSAT
417 str. 8 d. Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius Žodinė pastaba, įspėjimas, 10,00 – 12,00 Policija
420 str. 1 d. Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas 170,00 – 230,00
Be vairuot. pažymėj.: 300,00 – 600,00
Privalomas 3–6 mėn. Policija
420 str. 2 d. Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. 450,00 – 550,00
Be vairuot. pažymėj.: 750,00 – 1 000,00
Privalomas 12–24 mėn. Policija
420 str. 3 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 600,00 – 850,00 Privalomas 24–36 mėn Policija
420 str. 4 d. Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 850,00 – 1 200,00 Privalomas 36–60 mėn

Policija

421 str. 1 d. Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas 180,00 – 280,00 Privalomas 2–6 mėn Policija
422 str. 1 d. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui 90,00 – 140,00 Policija
422 str. 2 d. Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai 150,00 – 300,00 Policija
422 str. 3 d. Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys  arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo Instruktor. ir šeimos narį mokantiems: 150,00 – 300,00 Privalomas 11–13 mėn Policija
422 str. 4 d. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės) 230,00 – 300,00 Policija
422 str. 5 d. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai 300,00 – 450,00 Privalomas 12–18 mėn Policija
422 str. 6 d. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys 300,00 – 860,00 Privalomas 12–48 mėn Policija
422 str. 7 d. Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo 1 000,00 – 2 000,00 Privalomas 12–48 mėn Teismas
423 str. 1 d. Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 300,00 – 560,00 Policija
423 str. 2 d. Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas 150,00 – 300,00
Be vairuot. pažymėj.: 600,00– 850,00
Gali būti 12–24 mėn. Policija
423 str. 3 d. Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 1 200,00 – 1 400,00 Privalomas 36–60 mėn. Gali būti skiriamas konfiskavimas Teismas
424 str. 1 d. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui. 60,00– 120,00 Policija
424 str. 2 d. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones 300,00– 450,00 Policija
424 str. 3 d. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones 450,00– 700,00 Policija
424 str. 4 d. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 1 100,00 – 1 500,00 Gali būti skiriamas konfiskavimas Teismas
426 str. 1 d. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (≤564,9 Eur) 600,00 – 850,00
Be vairuot. pažymėj. 850,00 –1 500,00
Gali būti skiriamas 12–36 mėn. Be vairuot. pažymėj. gali būti konfiskavimas Policija
Be vairuot. pažymėj. –teismas
426 str. 2 d. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (>564,9 Eur) 50,00 –1 500,00
Be vairuot. pažymėj. 1 500,00 – 2 000,00
Gali būti skiriamas 12–36 mėn. Be vairuot. pažymėj. gali būti konfiskavimas Policija
Be vairuot. pažymėj. –teismas
426 str. 3 d. Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles 150,00 – 230,00 Policija
426 str. 5 d. Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850,00 –1 200,00
Be vairuot. pažymėj. 1 150,00 – 1 450,00
Privalomas 36–60 mėn. Gali būti skiriamas konfiskavimas Teismas
427 str. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę 850,00 – 1 500,00 Privalomas 36–48 mėn. Privalomas konfiskavimas Teismas

428 str. 1 d.

Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo 20,00 – 40,00 Policija
428 str. 2 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti) 30,00 – 50,00 Policija
428 str. 3 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas 40,00 – 60,00 Policija
428 str. 4 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata 90,00 – 140,00 Policija
428 str. 5 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo. 170,00 – 230,00 Policija
428 str. 6 d. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius Žodinė pastaba, 10,00 – 12,00 Policija

428 str. 7 d.

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys 85,00 – 150,00 Policija

428 str. 8 d.

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

150,00 – 200,00 Policija
429 str. Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti Atsaking. asmenims 60,00 – 120,00 Policija ir VKTI
430 str Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims Atsaking. asmenims 90,00 – 140,00 Policija
431 str. 1 d. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas 150,00 – 300,00 Policija
431 str. 2 d. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 440,00 – 600,00 Policija
431 str. 3 d. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims, nevykdymas Fiz. asm.: 3 000,00 – 4 300,00
Jurid. asm.: 4 200,00 – 6 000,00
Teismas
432 str. 1 d. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 30,00 – 50,00 Policija
432 str. 2 d. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 60,00 – 90,00 Gali būti 1–2 mėn. Policija
433 str. Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas 60,00 – 120,00 Policija
436 str. 1 d. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius Įspėjimas arba jurid. asm. 10,00 – 30,00 Policija, muitinė, VSAT
436 str. 2 d. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius Įspėjimas vairuotojui arba jurid. asm. 10,00 – 30,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 3 d. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę Jurid. asm. arba krovėjui 40,00 – 100,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 4 d. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų Jurid. asm. arba vairuotojui 40,00 – 100,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 5 d. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas) Jurid. asm. 40,00 – 100,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 6 d. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti Jurid. asm. 120,00 – 220,00 arba vairuotojui 60,00 – 120,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 7 d. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų Jurid. asm. 120,00 – 220,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 8 d. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų Jurid. asm. 120,00 – 220,00 arba vairuotojui 60,00 – 120,00 Policija, Muitinė VSAT
436 str. 9 d. Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas Jurid. asm. 300,00 – 600,00 arba vairuotojui 60,00 – 120,00, arba krovėjui 120,00 – 200,00 Policija, Muitinė VSAT
439 str. 2 d. Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris 14,00 – 30,00 Policija, VSAT, VKTI, Savivald. admin.
450 str. 1 d. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių Jurid. asm. 20,00 – 40,00
Vairuotojui 10,00 – 14,00
Policija, Muitinė, VSAT, VKTI
450 str. 2 d. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu Vairuotojui 850,00 – 1 500,00 Policija, Muitinė, VSAT, VKTI
450 str. 3 d. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai Vairuotojui 1 400,00 – 3 000,00 Teismas
451 str. 1 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo penkiolikos minučių iki trisdešimt minučių 10,00 – 14,00 Policija, VKTI
451 str. 2 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet ne daugiau kaip viena valanda 30,00 – 50,00 Policija, VKTI
451 str. 3 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda, bet ne daugiau kaip dviem valandomis 50,00 – 90,00 Policija, VKTI
451 str. 4 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip trimis valandomis 90,00 – 140,00 Policija, VKTI
451 str. 5 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis 140,00 – 220,00 Policija, VKTI
451 str. 6 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis 220,00 – 300,00 Policija, VKTI
452 str. 1 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos kasdienio arba kassavaitinio poilsi 14,00 – 30,00 Policija, VKTI
452 str. 2 d. kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 30,00 – 50,00 Policija, VKTI
452 str. 3 d. kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet ne daugiau kaip keturių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 50,00 – 90,00 Policija, VKTI
452 str. 4 d. kai trūksta daugiau kaip keturių valandų, bet ne daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 150,00 – 200,00 Policija, VKTI
452 str. 5 d. kai trūksta daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 200,00 – 300,00 Policija, VKTI
452 str. 6 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus 30,00 – 60,00 Policija, VKTI
453 str. 1 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per vieną savaitę arba paeiliui einančias dvi savaites viršijimas ne daugiau kaip dviem valandomis 14,00 – 30,00 Policija, VKTI
453 str. 2 d. daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis 30,00 – 50,00 Policija, VKTI
453 str. 3 d. daugiau kaip keturiomis valandomis, bet ne daugiau kaip aštuoniomis valandomis 50,00 – 90,00 Policija, VKTI
453 str. 4 d. viršijimas daugiau kaip aštuoniomis valandomis 90,00 – 140,00 Policija, VKTI
454 str. 1 d. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant reikalavimų neatitinkančius tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant jų naudojimo tvarką 30,00 – 50,00 ir jurid. asm. 70,00 – 140,00 Policija, VKTI
454 str. 2 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, valstybės, kurioje pradėjo ar baigė darbą, simbolio į vairuotojo kortelę neįrašymas 50,00 – 90,00 Policija, VKTI
454 str. 3 d. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neįrengtą, neveikiantį, per nustatytą laikotarpį nesuremontuotą ar reikalavimų neatitinkantį tachografą 140,00 – 300,00 ir jurid. asm. 150,00 – 850,00 Policija, VKTI
454 str. 4 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų iš vairuotojo kortelės ar jų dalies už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildytų ar ne pagal reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) privalomų ranka daryti įrašų ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) privalomų vairuotojo veiklos laikotarpių neįrašymas į vairuotojo kortelę ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės 140,00 – 300,00 Policija, VKTI
454 str. 5 d. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti, arba naudojant įtakos tachografo veikimui turinčius prietaisus ar įrenginius 300,00 – 560,00 ir jurid. asm. 750,00 – 1 450,00 Policija, VKTI
454 str. 6 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių tachografo registracijos lapų, iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės perkeltų duomenų ir (ar) spausdintinių rodmenų klastojimas, vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę ar tachografo registracijos lapą, vairuotojo veiklos laikotarpiams patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), naudojamo blanko, kuris neatitinka realios vairuotojo veiklos ar yra neteisingai užpildytas, pateikimas 300,00 – 560,00 ir jurid. asm. 560,00 – 1 200,00 Policija, VKTI
454 str. 7 d. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų, negu nurodyta šiame straipsnyje ir 451, 452, 453 straipsniuose, vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai 14,00 – 30,00 Policija, Darbo inspekcija
455 str. 1 d. Nuo penkių iki dešimt procentų keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas nuo penkių iki dešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas Jurid. asm. 60,00 –  140,00

Policija, VKTI, Darbo inspekcija

455 str. 2 d. Daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas Jurid. asm. 140,00 –  300,00

Policija, VKTI, Darbo inspekcija

455 str. 3 d. Daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams)….. 300,00 – 560,00

Policija, VKTI, Darbo inspekcija

456 str. 1 d. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu 300,00 – 560,00 ir jurid. asm. 560,00 – 1 200,00 Policija, VKTI
459 str. 3 d. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus 140,00 – 300,00 ir jurid. asm. 300,00 – 570,00 Policija, Automob. kelių direkcija prie SM, muitinė, VKTI, savivaldyb. admin.
459 str. 4 d. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis 300,00 – 860,00 ir jurid. asm. 600,00 – 1 150,00 Policija, Automob. kelių direkcija prie SM, muitinė, VKTI, savivaldyb. admin.
459 str. 5 d. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis 900,00 – 2 000,00 ir (ar)jurid. asm. 1 150,00 – 3 500,00 Teismas
463 str. 1 d. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 120,00 – 340,00 Policija, muitinė, VKTI
463 str. 2 d. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 1120,00 – 340,00 Policija, muitinė, VKTI
463 str. 3 d. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 170,00 – 350,00 Policija, muitinė, VKTI
463 str. 4 d. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 350,00 – 750,00 Policija, muitinė, VKTI
Valstybė Bendras (mg/ml) Išimtys
Airija 0,8  
Austrija 0,5 0,1 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems vairavimo patirties)
Belgija 0,5  
Bulgarija 0,5  
Čekija 0,0  
Danija 0,5  
Estija 0,2  
Graikija 0,5 0,2 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems vairavimo patirties)
Ispanija 0,5 0,3 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems 2 metų vairavimo patirties)
Italija 0,5  
Kipras 0,9  
Latvija 0,5 0,2 mg/ml (vairuotojams neturintiems 2 metų vairavimo patirties)
Liuksemburgas 0,8  
Lenkija 0,2  
Malta 0,8  
Nyderlandai 0,5 0,2 mg/ml (vairuotojams neturintiems 5 metų vairavimo patirties)
Norvegija 0,2  
Portugalija 0,2  
Prancūzija 0,5 0,2 mg/ml (autobusų vairuotojams)
Rumunija 0,0  
Slovėnija 0,5  
Slovakija 0,0  
Suomija 0,5  
Švedija 0,2  
Šveicarija 0,5  
Vengrija 0,0  
Vokietija 0,5 0,0 mg/ml (vairuotojams iki 21 metų; vairuotojams bandomuoju laikotarpiu; keleivinio transporto vairuotojams)

Šie alkoholio kiekio matavimo prietaisai turi galimybę atmintyje kaupti matavimo duomenis.

„DRAGER ALKOTEST 7510“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 6.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0,01 iki 1,00 ‰ yra ± 0,017 ‰, o diapazone 1,01 iki 6.00 ‰ yra ± 1.7%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„DRAGER ALKOTEST 7410“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 9,99 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0,01 iki 1,00 ‰ yra ± 0,05 ‰, o diapazone 1,01 iki 9,99 ‰ yra ± 5%. Naudojamas kartu su spausdintuvu, turinčiu vidinę atmintį, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„DRAGER ALKOTEST 6810“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 5.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0,01 iki 1,00 ‰ yra ± 0,017 ‰, o diapazone 1,01 iki 5.00 ‰ yra ± 1.7%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„LION ALCOMETER 500“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 4.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0 iki 4,00 ‰ yra ± 5%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„ALCOTECTOR BAC-100“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 4.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0,01 iki 1,00 ‰ yra ± 0,05 ‰, o diapazone 1,01 iki 4.00 ‰ yra ± 5%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„ALCO-SENSOR lV“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 4.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0 iki 4.00 ‰ yra ± 5%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.
„LION ALCOMETER SD400“ – alkoholio kiekio matavimo prietaisas. Matavimo diapazonas 0,00 iki 4.00 ‰. Matavimo paklaida diapazone nuo 0 iki 4,00 ‰ yra ± 5%. Prietaisas turi vidine atminti, kurioje išsaugojami alkoholio kiekio matavimo rezultatai.

Šie greičio matavimo prietaisai turi galimybę atmintyje kaupti matavimo duomenis

Berkut R

„Berkut R“ – radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti tiek stacionariai, tiek važiuojant patruliniu automobiliu. Greičio matavimo diapazonas – nuo 20 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida visame matavimo diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį ir matavimo laiką. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

VIZIR

„VIZIR“ – radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo prietaisas. Paklaida stacionariame greičio matavimo režime ± 1 km/val.; patruliniame greičio matavimo režime ± 2 km/val.; matuojamas transporto priemonių judėjimo greitis nuo 20 iki 250 km/val.; patrulinio automobilio judėjimo greitis, vykdant matavimą nuo 30 iki 150 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį. Prietaisas fiksuoja transporto priemonės greitį, matavimo datą ir laiką bei pažeidimo vaizdą. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

Unipar SL 700

„Unipar SL 700“ – lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 8 iki 350 km/val. Greičio matavimo paklaida visame diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį, atstumą iki jos, datą ir laiką. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

Traffi Patrol XR

„Traffi Patrol XR“ – lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 320 km/val. Greičio matavimo paklaida visame diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį, atstumą iki jos, datą ir laiką. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

TruCAM

„TruCAM“ – Lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 320 km/val. Greičio matavimo paklaida visame diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį, atstumą iki jos, datą, laiką bei pažeidimo vaizdą. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

TruSpeed

„TruSpeed“ – Lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 320 km/val. Greičio matavimo paklaida visame diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį, atstumą iki jos, datą ir laiką. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

Trip-track

„Trip-track“ – prietaisas, skirtas automobilio vidutiniam važiavimo greičiui matuoti. Matavimo metodas pagrįstas laiko ir kelio atkarpos išmatavimu ir vidutinio greičio apskaičiavimu. Visi matavimų duomenys parodomi displėjuje. Prietaisas fiksuoja transporto priemonės greitį, datą, laiką bei padaro vaizdo įrašą. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

Berkut VIZA

„Berkut VIZA“ – mobili radiolokacinė transporto priemonių važiavimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo sistema. Leistinos paklaidos: stacionarus greičio matavimo režimas ±1 km/val., patrulinis greičio matavimo režimas ± 2 km/val.; matavimo ribos: matuojamų transporto priemonių judėjimo greitis nuo 20 iki 250 km/val., patrulinio automobilio patruliniame režime judėjimo greitis nuo 30 iki 150 km/val. Prietaisas fiksuoja transporto priemonės greitį, datą, laiką bei padaro vaizdo įrašą. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

MultaRadar S580

„MultaRadar S580“ – stacionariai į apsauginę dėžę montuojamas radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas. Greičio matavimo diapazonas – 20 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 20 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3 %. Prietaisas matuoja tiek artėjančių, tiek tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį. Prietaisui užfiksavus leistino greičio viršijimo atvejį yra daroma pažeidimo fotonuotrauka, kurioje matoma greitį viršijusi transporto priemonė, jos valstybinis numeris ir vairuotojo veidas. Duomenys iš greičio matuoklio iškarto siunčiami į duomenų centrą.

Sensys MSSS

„Sensys MSSS“ – mobilus radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas montuojamas arba į transporto priemonę, arba ant trikojo stovo. Greičio matavimo diapazonas – 3 iki 300 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 3 iki 100 km/val. ±1 km/val., kai >100 km/val. – ±1%. Prietaisas matuoja tiek artėjančių, tiek tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį. Prietaisui užfiksavus leistino greičio viršijimo atvejį yra daroma pažeidimo fotonuotrauka, kurioje matoma greitį viršijusi transporto priemonė, jos valstybinis numeris ir vairuotojo veidas. Duomenys iš greičio matuoklio perduodami į duomenų centrą.

MultaRadar C

„MultaRadar C“ – mobilus radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas montuojamas arba į transporto priemonę, arba ant trikojo stovo. Greičio matavimo diapazonas – 20 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 20 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3%. Prietaisas matuoja tiek artėjančių, tiek tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį. Prietaisui užfiksavus leistino greičio viršijimo atvejį yra daroma pažeidimo fotonuotrauka, kurioje matoma greitį viršijusi transporto priemonė, jos valstybinis numeris ir vairuotojo veidas. Duomenys iš greičio matuoklio iškarto siunčiami į duomenų centrą.

STALKER DUAL SL

„STALKER DUAL SL“ – mobili radiolokacinė transporto priemonių važiavimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo sistema. Greičio matavimo diapazonas – 20 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 20 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3%. Prietaisas matuoja tiek artėjančių, tiek tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį. Prietaisas fiksuoja transporto priemonės greitį, datą, laiką bei padaro vaizdo įrašą. Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje.

STALKER Phodar SE-1LT

„STALKER Phodar SE-1LT“ radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas montuojamas į patrulinį automobilį, ant trikojo stovo arba prie kelio stacionariai. Greičio matavimo diapazonas nuo 2 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 2 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3 %. Prietaisas matuoja tiek artėjančių arba tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį, gali stebėti iki 32 objektų, esančių radaro spindulyje. Prietaisas automatiškai nustato kiekvieno stebimo objekto padėtį, judėjimo greitį ir kryptį. Prietaisui užfiksavus leistino greičio viršijimo atvejį yra daroma fotografija arba vaizdo įrašas. Duomenys iš greičio matuoklio iškarto siunčiami į duomenų centrą.

 

PROSAUGA R

„PROSAUGA R“ radiolokacinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas montuojamas į patrulinį automobilį arba motociklą. Prietaias gali dirbti patruliniam automobiliui stovint ir važiuojant. Greičio matavimo diapazonas nuo 20 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 20 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3 %. Stovint vietoje prietaisas matuoja tiek artėjančių arba tolstančių, tiek abejomis kryptimis važiuojančių transporto priemonių greitį, važiuojant - artėjančių arba tolstančių. Prietaisas dirba automatiniu arba rankiniu darbo režimu, automatiškai nustato stebimo objekto judėjimo greitį ir kryptį. Prietaisui užfiksavus leistino greičio viršijimo atvejį yra daroma fotografija. Duomenys iš greičio matuoklio iškarto siunčiami į duomenų centrą.

Šie greičio matavimo prietaisai, neturintys galimybės atmintyje kaupti matavimo duomenų, nuo 2011-03-01 policijos nenaudojami

Traffi Patrol

„Traffi Patrol“ – lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 300 km/val. Greičio matavimo paklaida iki 100 km/val. yra ±2 km/val., o virš 100 km/val. – ±2 proc. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį ir atstumą iki jos.

Ultra Lyte

„Ultra Lyte“ – lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 300 km/val. Greičio matavimo paklaida visame matavimo diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį ir atstumą iki jos.

Ultra Lyte Compact

„Ultra Lyte Compact“ – lazerinis transporto priemonių važiavimo greičio matavimo prietaisas, skirtas naudoti stacionariai. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 320 km/val. Greičio matavimo paklaida visame diapazone – ±2 km/val. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį ir atstumą iki jos.

Video-LAVEG

„Video-LAVEG“ – lazerinė transporto priemonių važiavimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo sistema. Greičio matavimo diapazonas – nuo 0 iki 250 km/val. Greičio matavimo paklaida, kai užfiksuotas greitis nuo 3 iki 100 km/val. ±3 km/val., kai >100 km/val. – ±3%. Prietaisas leidžia matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį, fiksuoja transporto priemonės greitį, atstumą iki jos, datą ir laiką bei pažeidimo vaizdą.

Įdiegus naujas stacionarias greičio matavimo sistemas, informacija bus atnaujinta.
Duomenys žemelapyje atnaujinti 2015-01-20

Informaciją pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos www.lakd.lt

Nuobaudos už leistino greičio viršijimą

Administracinių nusižengimų kodeksas
416 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas

 1. Nustatyto greičio viršijimas iki dešimt kilometrų per valandą užtraukia įspėjimą vairuotojams.
 2. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo dvylikos iki trisdešimt eurų.
 3. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
 4. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
 5. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
 6. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.
 7. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių, o pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų ir šešių mėnesių.
Vieta Leistinas važiavimo greitis km/val.
A1, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 62,12 km 110/120
A8, Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, 53,820 km 70
A9, Panevėžys-Šiauliai, 8,265 km 70
A9, Panevėžys-Šiauliai, 28,97 km 70
A2, Vilnius-Panevėžys, 26,006 km 110/130
111, Utena-Kaltanėnai-Švenčionys, 3 km 90
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 91,600 km 70
102, Vilnius-Švenčionys-Zarasai, 45,881 km 50
178, Bradesiai-Dusetos-Daugailiai, 12,01 km 50
A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė, 18,113 km 70
103, Vilnius-Polockas, 17,720 km 50
A4, Vilnius-Varėna-Gardinas, 44,6 km 70
A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 59,745 km 70
A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 41,095 km 90
A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 14,321 km 90
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 78,015 km 50
105, Pirčiupiai-Eišiškės, 25,24 km 50
A15, Vilnius-Lyda, 12,770 km 90
A1, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 87,018 km 80
144, Jonava-Kėdainiai-Šeduva, 75,4 km 50
A9, Panevėžys-Šiauliai, 42,63 km 70
120, Radiškis-Anykščiai-Rokiškis, 16,76 km 50
A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 29,005 km 70
A17, Panevėžio aplinkkelis, 6,059 km 70
A8, Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, 25,182 km 50
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 121,18 km 90
A5, Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, 67,62 km 70
A14, Vilnius-Utena, 87,8 km 90
122, Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys, 66,1 km 70
128, Valkininkų g.st.-Daugai-Alytus, 37,6 km 90
130, Kaunas-Prienai-Alytus, 49 km 70
132, Alytus-Seirijai-Lazdijai, 5 km 90
A11, Šiauliai-Palanga, 55,951 km 70
A11, Šiauliai-Palanga, 29 km 70
A11, Šiauliai-Palanga, 74,992 km 90
164, Mažeikiai-Plungė-Tauragė, 81km 90
141, Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, 10,460 km 50
232, Vilijampolė-Žeimiai-Šėta, 4,320 km 70
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 9,71 km 70
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 17,98 km 70
A5, Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, 5 km 90
222, Kaunas-Vandžiogala, 10,3 km 50
A11, Šiauliai-Palanga, 120,227 km 50
A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė, 93,5 km 90
A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė, 117,45 km 70
193, Kvėdarna-Švėkšna-Saugos, 31,5 km 50
182, Marijampolė-Liudvinavas-Krosna, 4,4 km 50
168, Klaipėda-Kretinga, 14,39 km 50
A1, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 293,3 km 110/130
165, Šilalė-Šilutė, 44,206 km 50
162, Laukuva-Šilalė, 13,972 km 50
137, Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas, 52,817 km 70
230, Mauručiai-Vinčai-Puskelniai, 14,8 km 70
149, Smilgiai-Pakruojis, 13,8 km 70
A12, Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas, 47,96 km 70
144, Jonava-Kėdainiai-Šeduva, 26 km 70
196, Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis, 45,74 km 90
196, Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis, 35,400 km 60
130, Kaunas-Prienai-Alytus, 8,95 km 50
A14, Vilnius-Utena, 51,999 km 70
A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 135,5 km 90
A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 16,684 km 90
A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 81,5 km 90
157 Kelmė-Tytuvėnai 13,350 km 50
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 203,6 km 50
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 181, 602 km 110/130
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 173,926 km 50
A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 148,964 km 70
A13 Klaipėda-Liepoja 2,218 km 90
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 136,074 km 50
164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 32,606 km 90
144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 3,341 km 70
A11 Šiauliai-Palanga 108,693 km 90
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 127,1 km 110/130
231 Vytinė-Vaitkuškis-Ukmergė 2,650 km 50
A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 53,8 km 50
137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 4 km 50
204 Mažeikių aplinkkelis 6,1 km 50
216 Gargždai-Kretinga 9,1 km 70
A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 24,6 km 90
101 Vilnius- Šumskas 12,580 km 90
102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 60,38 km 70
129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 48,25 km 70
141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 221,4 km 70
A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 29,4 km 50
136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis 30,1 km 50
121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys 51,58 km 50
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 138,5 km 50
3503 Paraseinys–Alėja–Lioliai–Kelmė 21,47 km 50
164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 6,570 km 50
155 Kuršėnai-Mažeikiai 37,89 km 50
145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė 18,46 km 50
102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 121,9 km 90
150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys 30,860 km 70
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 215,759 km 70
116 Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos 24,2 km 50
108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė 51,55 km 50
216 Gargždai-Kretinga 0,75 km 50
A1D Vilnius-Kaunas-Klaipėda 101,1 km 90
A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 125,76 km 70
A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 51,27 km 70
A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 13,89 km 50
A9 Panevėžys-Šiauliai 56,23 km 50
A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 61,45 km 70
130 Kaunas-Prienai-Alytus 59 km 90
A1, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 104,830 km 90
A11, Šiauliai-Palanga, 47,810 km 70
106, Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai, 21,260 km 50
123, Biržai-Pandėlys-Rokiškis, 34,700 km 50
A1D, Vilnius-Kaunas-Klaipėda , 95,080 km (dešinė pusė) 90
A1K, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 19,400 km (kairė pusė) 80
199, Tauragė-Žygaičiai-Vainutas, 9,600 km 50
155, Kuršėnai-Mažeikiai, 50,970 km 70
180, Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, 8,530 km 90
A11, Šiauliai-Palanga, 136,500 km 50
A16, Vilnius-Prienai-Marijampolė, 134,250 km 70
A1D, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 99,100 km (dešinė pusė) 90
150, Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys, 0,750 km 50
202, Kirtimai-Pagiriai-Baltoji Vokė, 10,470 km 50
122, Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys, 23,320 km 70
127, Babriškės-Varėna-Eišiškės, 10,380 km 50
170, Mažeikiai-Skuodas, 50,370 km 70
163, Ežerė-Mažeikiai, 8,200 km 50
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 166,285 km 50
A8, Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, 72,115 km 90
A9, Panežėžys-Šiauliai, 74,000 km 50
157, Kelmė-Tytuvėnai, 0,640 km 50
164, Mažeikiai-Plungė-Tauragė, 139,500 km 50
143, Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys, 33,900 km 90
A3, Vilnius-Minskas, 9,819 km 60
A1D, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 13,320 km (dešinė pusė) 100
124, Kupiškis-Vabalninkas-Biržai, 29,340 km 70
155, Kuršėnai-Mažeikiai, 42,200 km 50
A6, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 128,800 km 60
A7, Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas, 20,240 km 70
198, Jurbarkas-Skaudvilė, 1,380 km 50

Prancūzijos Respublikos ambasada Lietuvoje 2016 m. liepos mėn. pateikė informaciją apie Lietuvoje registruotų transporto priemonių vairuotojų padarytus pažeidimus Prancūzijoje.

Kelių eismo taisyklių pažeidimus fiksuojančios sistemos 2015 metais Prancūzijoje užfiksavo 35 031 pažeidimą, kurį padarė Lietuvoje registruotų transporto priemonių vairuotojai. 2014 metais tokių pažeidimų skaičius buvo 23 615, 2013 metais – 3 193.

Daugiausia Lietuvos vairuotojai viršijo leistiną važiavimo greitį, kiek mažiau – šviesoforų signalų nepaisymas, t. y. važiavimas degant raudonam signalui.

Informuojama, kad šią vasarą Prancūzijoje eismo saugumui užtikrinti yra pasitelkta apie 15 000 policijos ir žandarmerijos pareigūnų.

Atkreipiamas dėmesys, kad už Kelių eismo taisyklių pažeidimus griežtai taikomos atitinkamos sankcijos, pavyzdžiui,

 • neatidėliotinas fiksuotos baudos sumokėjimas ar užstato pervedimas;
 • transporto priemonės sulaikymas ir priverstinis jos nuvežimas už pažeidėjo lėšas (jei nepervedamas užstatas);
 • vairuotojo pažymėjimo paėmimas (už šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus);
 • transporto priemonės važiuoklės užblokavimas (jei gresia jos konfiskavimas).
 • Prancūzijos ambasada Lietuvoje informuoja, kad apie šios šalies kelių eismo saugumo teisinį reglamentavimą informacija (lankstinukai) yra skelbiama anglų, vokiečių, ispanų ir italų kalbomis:

http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/documentation/guides-et-depliants/depliants-en-langues-etrangeres).

Atkreipiamas dėmesys, kad Prancūzijos Respublikos Parlamentas numato Kelių eismo taisyklių pažeidėjams užsieniečiams sukurti „vairuotojo pažymėjimą su virtualiais baudos taškais“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-15