Atsakomybė už KET pažeidimus

VMI informacija: apie baudų mokėjimą už KET

Administracinių nusižengimų kodeksas (nuo 2017-01-01)

ANK str. ir

dalis

Pažeidimo esmė

Bauda

(Eur)

Teisės vair. atėmim. (mėn.)

Transporto priemonės konfiskavimas

Kas nagrinėja bylą

414 str.

1 d.

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti

70–140

Policija, savivald. admin.

 

414 str.

2 d.

Pakartotinis neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas

140–300

-

Galimas konfiskavimas

Teismas

415 str.

1 d.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas

Vairuotojams 50–100

Fiz. asm., atsakingam už sutartį

60–120

Jurid. asm., atsakingam

už sutartį

120–240

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija

ir

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM (toliau – VSAT)

415 str.

2 d.

Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina

 

30–40

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

 

Policija, VSAT,

Lietuvos transporto saugos administracija prie SM (toliau – LTSA)

415 str.

3 d.

Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo)

60–120

Gali būti

skiriamas

nuo 1–3 mėn.

Policija, VSAT

415 str.

4 d.

Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo

30–50

Privalomas tech. priemonės

konfiskavimas

Policija,

VSAT

415 str.

5 d.

Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).

240–340

Gali būti

skiriamas

nuo 6–12 mėn.

Policija,

VSAT

415 str.

6 d.

Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis.

100-200

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija

415 str.

7 d.

ANK 415 straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai.

200-300

Privalomas 1–3 mėn.

 

Policija

416 str.

1 d.

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val.

Žodinė

pastaba,

įspėjimas

Policija,

VSAT

416 str. 2 d.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/val. iki 20 km/val.

12–30

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija, VSAT

416 str. 3 d.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/val. iki 30 km/val.

30–90

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija,

VSAT

416 str. 4 d.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/val. iki 40 km/val.

120–170

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Pradedant.,

3,5 t,

9 vietos, motociklai privalomas

3–6 mėn.

Policija,

VSAT

416 str. 5 d.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/val. iki 50 km/val.

 

170–230

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Pradedant., 3,5 t,

9 vietos, motociklai privalomas

6–12 mėn.

Policija,

VSAT

416 str.

6 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val.

450–550

Neturintiems teisės

vairuoti

450–700

Privalomas 1–6 mėn.

Pradedant., 3,5 t,

9 vietos, motociklai privalomas

12–18 mėn.

Policija,

VSAT

417 str.

1 d.

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas

30–90

 

Maršrut.

tr. pr. vairuotojui

120–170

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija,

VSAT

417 str.

2 d.

Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

30–90

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija, VSAT

ir savivald. admin.

417 str.

3 d.

Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas

60–90

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Gali būti skiriamas

1–3 mėn.

Policija, VSAT

417 str.

4 d.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles

60–90

Maršrut.

tr. pr. vairuotojui

120–170

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Gali būti skiriamas

1–6 mėn.

 

 

Policija,

VSAT

417 str.

5 d.

Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas.

60–90

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija

417 str.

6 d.

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui

90–140

Maršrut.

tr. pr. vairuotojui

120–170

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Gali būti skiriamas

2–4 mėn.

 

Policija,

VSAT

417 str.

8 d.

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius

Žodinė pastaba,

10–12

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija,

VSAT

420 str.

1 d.

Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus

 

170–230

Neturintiems teisės

vairuoti

300–600

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

Privalomas

3–6 mėn.

 

 

Policija,

VSAT

420 str.

2 d.

Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų.

450–550

 

Be vairuot. pažymėj.

750–1 000

Privalomas

12–24 mėn.

Policija,

VSAT

420 str.

3 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens

 

600-850

 

Privalomas

24–36 mėn.

 

 

 

Policija

420 str.

4 d.

Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens

850–1 200

Privalomas

36–60 mėn.

Policija

421 str.

1 d.

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas

180–280

 

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Privalomas

2–6 mėn.

Policija,

VSAT

422 str.

1 d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui

90–140

Policija,

VSAT

422 str.

2 d.

Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai

150–300

Policija,

VSAT

422 str.

3 d.

Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys  arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

Instruktor.

ir šeimos narį mokantiems

150–300

Privalomas

11–13 mėn.

 

 

Policija,

VSAT

422 str.

4 d.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės)

230–300

Policija,

VSAT

422 str.

5 d.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai

300–450

Privalomas

12–18 mėn.

Policija,

VSAT

422 str.

6 d.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys

300–860

Privalomas

12–48 mėn.

Policija,

VSAT

422 str.

7 d.

Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

 

1 000–

2 000

 

Privalomas

12–48 mėn.

 

Teismas

423 str. 1 d.

Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą)

300–560

 

Policija

423 str..

2 d.

Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas

150–300

Neturintiems teisės

vairuoti

600–850

Gali būti

12–24 mėn.

Policija

423 str.

3 d.

Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą)

 

1 200–1 400

 

 

Privalomas

36–60 mėn.

 

Gali būti skiriamas konfiskavimas

 

Teismas

424 str.

1 d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones

60–120

Policija,

VSAT

424 str.

2 d.

Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones

 

300–450

Policija,

VSAT

424 str.

3 d.

Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones

 

 

450–700

Policija,

VSAT

424 str.

4 d.

Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens

1 100–

1 500

Gali būti skiriamas konfiskavimas

Teismas

426 str.

1 d.

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (≤750 Eur)

600–1 100

Neturintiems teisės

vairuoti 850–2 000

Gali būti skiriamas

12–36 mėn.

Neturintiems teisės

vairuoti gali būti

konfiskavimas

Policija,

Neturintiems teisės

vairuoti –teismas

426 str.

2 d.

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (>750 Eur)

1 100–2 000

Neturintiems teisės vairuoti

2 000–2 600

 

Gali būti skiriamas

12–36 mėn.

Neturintiems teisės

vairuoti gali būti

konfiskavimas

Teismas

426 str.

3 d.

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles

 

150–230

 

 

 

Policija

426 str.

5 d.

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

850–1 200

Neturintiemsteisės vairuoti

1 150–1 450

Privalomas

36–60 mėn.

Gali būti skiriamas

konfiskavimas

Teismas

427 str.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę

 

850–1 500

Neturintiems teisės vairuoti

1 200-2 000

 

Privalomas

36–48 mėn.

 

Privalomas

konfiskavimas

 

Teismas

428 str.

1 d.

Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas

20–40

Policija,

VSAT

428 str.

2 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti)

30–50

Policija

428 str.

3 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas

40–60

Policija

428 str.

4 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata

90–140

Policija

428 str.

5 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo.

170–230

Policija

428 str.

6 d.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius

Žodinė pastaba,

10–12

Policija

428 str.

7 d.

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys

80–150

Policija

428 str.

8 d.

Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

150–200

Policija

429 str.

Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti

Atsaking. asmenims

60–120

Policija

ir

LTSA

430 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims

Atsaking. asmenims

90–140

Policija

431 str.

1 d.

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

150–300

Policija, muitinė,

VSAT

431 str.

2 d.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

440–600

Policija, muitinė,

VSAT

431 str.

3 d.

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims, nevykdymas

Fiz. asm.

3 000–4 300

Jurid. asm.

4 200–6 000

Teismas

432 str.

1 d.

Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

30–50

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija,

VSAT

432 str.

2 d.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

60–90

 

Gali būti

1–2 mėn.

Policija,

VSAT

433 str.

Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

60–120

 

Policija

436 str.

1 d.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius

Įspėjimas arba

jurid. asm.

10–30

Policija, muitinė, VSAT

436 str.

2 d.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius

Įspėjimas vairuotojui arba

jurid. asm.

10–30

Policija, Muitinė VSAT

436 str.

3 d.

Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę

Jurid. asm. arba krovėjui

40–100

Policija, muitinė VSAT

436 str.

4 d.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų

 

Jurid. asm. arba vairuotojui

40–100

 

 

 

Policija, muitinė VSAT

436 str.

5 d.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas)

Jurid. asm.

40–100

Policija, muitinė VSAT

436 str.

6 d.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti

Jurid. asm.

120–220

arba vairuotojui

60–120

 

Policija, muitinė VSAT

436 str.

7 d.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų

Jurid. asm.

120–220

Policija, muitinė VSAT

436 str.

8 d.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų

Jurid. asm. 120–220

arba vairuotojui

60–120

Policija, muitinė VSAT

436 str.

9 d.

Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas

Jurid. asm.

300–600 arba vairuotojui

60–120,

arba krovėjui

120–200

 

Policija, Muitinė VSAT

439 str.

2 d.

Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris

14–30

Policija, VSAT, LTSA, savivald.

admin.

450 str.

1 d.

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių

Jurid. asm.

20–40

Vairuotojui 10–14

Policija, muitinė, VSAT,

LTSA

450 str.

2 d.

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu

Vairuotojui

850–1 500

Policija, muitinė, VSAT, LTSA

450 str.

3 d.

Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

Vairuotojui

1 400–3 000

Teismas

451 str.

1 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo penkiolikos minučių iki trisdešimt minučių

10–14

Policija, LTSA

451 str.

2 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet ne daugiau kaip viena valanda

30–50

Policija, LTSA

451 str.

3 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda, bet ne daugiau kaip dviem valandomis

50–90

Policija, LTSA

451 str.

4 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip trimis valandomis

90–140

Policija, LTSA

451 str.

5 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis

140–220

Policija, LTSA

451 str.

6 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis

220–300

Policija, LTSA

452 str.

1 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos kasdienio arba kassavaitinio poilsi

14–30

Policija, LTSA

452 str.

2 d.

Kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

30–50

Policija, LTSA

452 str.

3 d.

Kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet ne daugiau kaip keturių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

50–90

Policija, LTSA

452 str.

4 d.

Kai trūksta daugiau kaip keturių valandų, bet ne daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

150–200

Policija, LTSA

452 str.

5 d.

Kai trūksta daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio

200–300

Policija, LTSA

452 str.

6 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

 

30–60

 

Policija, LTSA

453 str.

1 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per vieną savaitę arba paeiliui einančias dvi savaites viršijimas ne daugiau kaip dviem valandomis

 

14–30

Policija, LTSA

453 str.

2 d.

Daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis

30–50

Policija, LTSA

453 str.

3 d.

Daugiau kaip keturiomis valandomis, bet ne daugiau kaip aštuoniomis valandomis

50–90

Policija, LTSA

453 str.

4 d.

Viršijimas daugiau kaip aštuoniomis valandomis

90–140

Policija, LTSA

454 str.

1 d.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant reikalavimų neatitinkančius tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant jų naudojimo tvarką

30–50

ir jurid. asm.

70–140

Policija, LTSA

454 str.

2 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, valstybės, kurioje pradėjo ar baigė darbą, simbolio į vairuotojo kortelę neįrašymas

 

50–90

 

 

 

Policija, LTSA

454 str.

3 d.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neįrengtą, neveikiantį, per nustatytą laikotarpį nesuremontuotą ar reikalavimų neatitinkantį tachografą

140–300

ir jurid. asm.

150–850

Policija, LTSA

454 str.

4 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų iš vairuotojo kortelės ar jų dalies už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildytų ar ne pagal reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) privalomų ranka daryti įrašų ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) privalomų vairuotojo veiklos laikotarpių neįrašymas į vairuotojo kortelę ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės

 

140–300

 

 

 

Policija, LTSA

454 str.

5 d.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti, arba naudojant įtakos tachografo veikimui turinčius prietaisus ar įrenginius

300–560

ir jurid. asm.

750–1450

Policija, LTSA

454 str.

6 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių tachografo registracijos lapų, iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės perkeltų duomenų ir (ar) spausdintinių rodmenų klastojimas, vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę ar tachografo registracijos lapą, vairuotojo veiklos laikotarpiams patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), naudojamo blanko, kuris neatitinka realios vairuotojo veiklos ar yra neteisingai užpildytas, pateikimas

300–560

ir

jurid. asm.

560–1 200

Policija, LTSA

454 str.

7 d.

Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų, negu nurodyta šiame straipsnyje ir 451, 452, 453 straipsniuose, vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai

14–30

Policija, Darbo inspekcija

455 str.

1 d.

Nuo penkių iki dešimt procentų keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas nuo penkių iki dešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas

Jurid. asm.

60–140

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

455 str.

2 d.

Daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas

Jurid. asm.

140–300

 

Policija, LTSA,

Darbo inspekcija

455 str.

3 d.

Daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams)...

300–560

Policija, LTSA, Darbo inspekcija

456 str.

1 d.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu

300–560

ir

jurid. asm.

560–1 200

Policija, LTSA

459 str.

3 d.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus

140–300

ir

jurid. asm.

300–570

Policija, Automob. kelių direkcija prie SM, muitinė, LTSA, savivald. admin.

459 str.

1 d.

Krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse reikalavimų pažeidimas

60–100

ir

jurid. asm.

100–300

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

 

Policija, LTSA

459 str.

2 d.

Teisės aktuose nustatytų reikalavimų prižiūrėti kelius, kelio statinius (įrenginius) taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas, nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose kelių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui

90-140

 

 

Policija

459 str.

3 d.

Automobilių kelių tiesimo, kelio statinių, sankryžų statybos (įrengimo), apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo), renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija ir kitomis teisės aktuose nurodytomis institucijomis

140-300

 

 

Policija

459 str.

4 d.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamu

140-300

ir

jurid. Asm.

300-570

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

 

Policija, LTSA, muitinė

459 str.

5 d.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis

300–860

ir (ar) jurid. asm.

600–1 150

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija, Automob. kelių direkcija prie SM, muitinė, LTSA, savivald.. admin.

459 str.

6 d.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis

900–2 000 ir (ar)

jurid. asm.

1 150–

3 500

Teismas

459 str.

7 d.

ANK 459 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai

300-600

 

 

Policija, LTSA

459 str.

8 d.

Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas, kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių kelio apsaugos zonoje įrengimas nesuderinus su teisės aktuose nurodytomis institucijomis

300-560

 

 

Policija

459 str.

9 d.

Automobilių kelių, kelio statinių, įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas, kelio dangos užteršimas

300-560

 

 

Policija, LTSA,

muitinė

459 str.

10 d.

Krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginių) matmenys, neįsitikinus, kad gautas kelio savininko ar jo įgalioto asmens leidimas vežti tokius krovinius

560-900

 

 

Policija, LTSA

463 str.

1 d.

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

 

120–340

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

 

 

Policija, muitinė, LTSA

463 str.

2 d.

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

 

120–340

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

 

 

 

Policija, muitinė, LTSA

463 str.

3 d.

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

170–350

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija, muitinė, LTSA

463 str.

4 d.

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais

350–750

Galimas nurodymas už pakartotinį nusižengimą

Policija, muitinė, LTSA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-02